Ankh teken hanger


De Ankh

Het ankh-teken, het levenskruis of het ankh-kruis is een van de bekendste oude "Oude Egypte" en vertegenwoordigt in de Egyptische mythologie het eeuwige leven. 
De Egyptische goden dragen dit op afbeeldingen als teken van hun onsterfelijk zijn, de sleutel van het eeuwig geluk; wanneer mensen het dragen wordt daarmee aangegeven dat zij deze wereld voor het hiernamaals hebben geruild. Het werd geacht hen bescherming te bieden tegen allerlei gevaren. De hiëroglief in deze vorm betekent 'leven'. 

Het ankh-kruis wordt ook wel gezien als een christelijk symbool, het kruis met een 'hangsel', het zogenaamde  hangselkruis. In de Amarna periode werd de levenbrengende goddelijke zonneschijf afgebeeld met vele stralen die ieder in een hand eindigden. Op de bewaard gebleven "Toetanchamon" is de aton afgebeeld die de koning en koningin een ankh aanreikt. Het aanreiken van een ankh door een godheid aan een farao, was het symbool van het schenken van levensenergie. De ankh werd ook steeds vlak onder de neus gehouden, omdat deze energie met de adem werd meegegeven, zoals op meerdere afbeeldingen is te zien.Het is te zien als levensadem of goddelijke vonk, die het leven mogelijk maakt. Het is ook een uitbeelding van de levenschenkende eigenschappen van water en lucht. Het is een samengesteld teken, bestaande uit een lus of cirkel en een kruis; hiermee worden respectievelijk het mannelijk en vrouwelijk geslachtsdeel aangeduid, en is een metafoor voor de tweeslachtigheid en de steeds voortdurende schepping van de hele natuur.